Anti Spam

Anti Spam oplossingen

Een spamfilter is een stuk software dat spam en computervirussen probeert te herkennen en te verwijderen uit een set e-mails. Normaal gezien leest een spamfilter de e-mail in, besluit of het spam is, en zal op basis daarvan besluiten actie nemen.

Spamfilters worden vaak gebruikt door de ontvanger in combinatie met een e-mailclient, of door de internetprovider direct op de mailserver.

Bekende spamfilters zijn K9 en SpamAssassin. Voor de zakelijke markt zijn MessageLabs, Websense, CleanPort en xQmail grote spelers.

Een spamfilter is een type mailfilter. Mailfilters kunnen ook voor andere doeleinden dan het herkennen van spam gebruikt worden, bijvoorbeeld het automatisch sorteren van e-mails in bepaalde mappen, of het zoeken naar illegale activiteiten.

Doordat het filters zijn is het onvermijdelijk dat een spamfilter te veel (fout-positief) of te weinig (fout-negatief) filtert.

Beoordeling

In zijn eenvoudigste vorm is spamfilteren een voorbeeld van automatische tekstclassificatie: binnenkomende e-mailteksten worden geanalyseerd en geclassificeerd als "spam" of "normaal".

Spamfilters werken doordat zij in de e-mails bepaalde patronen herkennen. Enkele voorbeelden zijn:

Geavanceerdere spamfilters maken gebruik van een bayesiaans netwerk, waarbij de gebruiker van een aantal e-mails aangeeft of ze als spam beschouwd moeten worden. Het filter probeert hier dan uit te 'leren' welke eigenschappen van de e-mails vooral bij spam voorkomen, en welke niet. Op basis hiervan zal de software de e-mails filteren. Het nadeel hiervan is dat het filter in het begin nog niet zo secuur zal zijn, doordat het nog in de leerfase is. Om dit te ondervangen kunnen bedrijven softwaresystemen voor e-mailmanagement inzetten die naast spamfilterfunctionaliteit ook grote hoeveelheden e-mail automatisch kunnen sorteren en verwerken.

Actie

Wordt een bericht als spam herkend, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

Meestal heeft de ontvanger de mogelijkheid bepaalde berichten of afzenders als veilig te markeren. Meldt hij bijvoorbeeld dat mail van een bepaalde afzender betrouwbaar is, dan zal het spamfilter die berichten ongemoeid laten